TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARETermenii şi condiţiile descriu modul de utilizare al website-ului www.creioanecolorate.org. Punctele cheie referitoare la funcționarea platformei cuprinse în acest document sunt:

Donații online website-ul de față înlesnește colectarea de donații online folosind procesatorii de plăți prin card în baza unui contract.
Protecția datelor dumneavoastră este foarte importantă pentru noi. Informații detaliate despre politica noastră de securitate și drepturile dumneavoastră în ce privește prelucrarea de date cu caracter personal sunt disponibile la punctul VII.

CADRU GENERAL. DREPTURI DE PROPRIETATE

Website-ul www.creioanecolorate.org şi toate serviciile aferente acestuia sunt deţinute şi administrate de către Asociatia Creioane Colorate. Aceşti termeni şi condiţii definesc modul în care puteţi folosi website-ul și serviciile aferente. Vă rugăm să citiţi cu atenţie acest document. Dacă nu doriţi să vă supuneţi acestor termeni şi condiţii trebuie să vă asumaţi faptul că nu veţi putea accesa site-ul www.creioanecolorate.org şi serviciul de donații online.

Aceşti termeni şi condiţii pot suferi modificări pe parcursul perioadei de funcţionare a site-ului, în funcţie de schimbările intervenite în funcţionarea acesteia, în ceea ce priveşte legislaţia aplicabilă sau din orice altă cauză considerată de către noi ca fiind generatoare de modificări. Rămâne în responsabilitatea dumneavoastră să accesaţi şi să verificaţi acest document în momentul în care accesaţi platforma online. Ultima versiune a acestui document va defini modul de utilizarea a platformei de la data publicării până la următoarea modificare.

Întregul conţinut al platformei este protejat prin Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe (în continuare, Legea Dreptului de Autor), toate drepturile fiind rezervate.

DONAȚII ONLINE

Donaţiile primite prin intermediul platformei www.creioanecolorate.org şi al serviciilor conexe se fac în sistem de plată on-line cu cardul, prin intermediul procesatorului de plăţi cu care a încheiat un contract în acest sens. Plăţile sunt securizate, conform protocoalelor internaţionale de securitate şi confidenţialitate a datelor. Procesarea datelor de card se face pe o pagină securizată a procesatorului de plăţi. Termenii şi condiţiile utilizării sistemului respectiv de procesare a plăţilor se regăsesc pe respectivul site. Asociatia Creioane Colorate nu îşi asumă responsabilitatea pentru tranzacţiile efectuate prin procesatorul de plată.

FOLOSIREA DE CĂRŢI DE DEBIT SAU CREDIT FĂRĂ PERMISIUNE

Când o donaţie este făcută prin website-ul creioanecolorate.org şi serviciile conexe, aceasta generează o tranzacţie pe cardul dumneavoastră care este finală şi nedisputabilă, în afară situaţie în care este demonstrată folosirea fără acord a unei cărţi de debit sau credit de către o altă persoană decât posesorul de drept. În acest caz, în care a fost folosită fără autorizare cartea dumneavoastră de credit sau debit, ori dacă aceasta a fost furată sau pierdută, trebuie să notificaţi banca dumneavoastră emitentă şi să urmaţi procedura acesteia pentru acest scenariu.

LINK-URI

Website-ul www.creioanecolorate.org şi serviciile conexe vor conţine link-uri către alte site-urile alte link-uri considerate relevante.

Includerea de link-uri către alte site-uri nu implică susţinerea de către de către Asociatia Creioane Colorate a conţinutului şi a opiniilor prezente pe respectivele site-uri.

MODIFICAREA WEBSITE-ULUI

Asociatia Creioane Colorate face eforturi continue pentru a face posibilă folosirea fără întreruperi a website-ului www.creioanecolorate.org, dar îşi rezervă dreptul de a modifica, suspenda sau întrerupe orice modul din website şi a serviciilor conexe fără preaviz sau anunţare prealabilă în cazul în care acest lucru este considerat necesar, fără a fi obligată să furnizeze vreo motivare pentru acest fapt şi fără a da naştere prin aceasta la posibilitatea de a datora despăgubiri către vreo organizaţie, donator sau orice parte care dovedeşte sau nu un interes pentru eventualele pagube, neplăceri sau beneficii nerealizate cauzate de nefuncţionarea website-ului. În afara cazurilor în care se menţionează expres în alt sens, toate noile funcţionalităţi introduse în website şi serviciile conexe se vor desfăşura sub aceiaşi termeni şi condiţii din prezentul document.

LEGISLAŢIE APLICABILĂ ŞI REGLEMENTĂRI

Accesul utilizatorilor şi folosirea de către aceştia a platformei www.creioanecolorate.org şi a serviciilor conexe sunt guvernate de legislaţia română în vigoare.

Orice plângere sau litigiu determinate sau legate de utilizarea/funcţionarea acestei platforme, a conţinutului său a materialelor prezentate vor fi guvernate de asemenea de legislaţia română în vigoare şi supuse spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente de pe teritoriul României, în cazul în care rezolvarea acestora nu este posibilă pe cale amiabilă.

Contact

Pentru orice informaţie legată de funcţionarea website-ului creioanecolorate.org şi a serviciilor conexe, precum şi pentru orice sesizări, reclamaţii, solicitări pe care le puteţi avea în legătură cu aceasta, ne puteţi contacta la adresa de email asociatiacreioanecolorate@gmail.com, sau la adresa postală Asociatia Creioane Colorate (CUI: 42061135): , Strada Ferdinand 83 , Rm Valcea, jud. Valcea